Súkromná základná umelecká škola

Vernisáž Ríše fantázie

28. 5. 2024 sa otvoril 12. ročník medzinárodnej súťaže Ríša fantázie. Výstavu si môžete pozrieť na Radnici v Lučenci do 6. 6. Potom sa rozoberie a od 12. 6.budú najkrajšie práce vystavené v OC Galéria. Kam Vás už teraz srdečne pozývame.

RÍŠA  FANTÁZIE – 2024

vyhodnotenie 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Počet zapojených krajín: 8 – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Litva, Turecko a Bulharsko Počet zapojených škôl: 86 Počet prác: 1389 Porota ocenila medailou 45 prác /1. – 3. miesto/ , čestné uznanie získalo 57 prác, udelilo sa 9špeciálnych – hlavných cien Téma: Fantasy film a literatúra Porota: Renáta Ádámová – výtvarná metodička na NOS v Lučenci …

Ceny v maľovanej ZUŠke

V Banskej Bystrici na celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠka získali naši výtvarníci popredné ceny. Jednu z hlavných cien – EX AEQUE dosiahla: Mia Rebeca Švarcová a aj Eva Kaličiaková – tiež sa obe umiestnili v zlatom pásme. V I. kategórii zlaté pásmo získal Dominik Očovan. A v IV. kategórii Marianna Melicherčíková získala zlaté pásmo. Víťazom gratulujeme!