Slávnostné vyraďovanie absolventov

Slávnostné vyraďovanie absolventov

Piatok 7. júna sme mali na Radnici mesta Lučenec vyradenie absolventov. Slávnostne sme sa rozlúčili so žiakmi hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Gratulujeme žiakom k ich uspešnému ukončeniu štúdia.