Súkromná základná umelecká škola

Odbory

Hudobný odbor

 • klavír
 • keyboard
 • organ
 • gitara
 • husle
 • spev
 • dychové nástroje
 • bicie nástroje

Výtvarný odbor

 • výtvarná výchova

Literárno – dramatický odbor

 • literárno – dramatická príprava
 • dramatika a slovesnosť
 • detský divadelný súbor
 • pohyb
 • prednes

Tanečný odbor

 • tanečná príprava
 • klasický tanec
 • ľudový tanec
 • kreatívny tanec
 • jazzový tanec
 • súčasný tanec
 • tanečná prax