Súkromná základná umelecká škola

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko Halič

Mgr. Katarína Gálová 0915337282
Družstevná č.11,
98511 Halič

Odbory:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno dramatický odbor
Tanečný odborElokované pracovisko Cinobaňa

Monika Kramecová Dis.art. : 0903573849
Banská ulica 116/47,
985 22 Cinobaňa

Odbory:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno –  dramatický odbor
Tanečný odborElokované pracovisko Lovinobaňa

Bc. Veronika Herbačeková Dis.art. : 0915083466
Školská ul.č.9,
985 54 Lovinobaňa

Odbory:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor