koncert cin

koncert cin

12. júna sme priniesli náš koncert na tému filmová hudba do Cinobane, kde nám žiaci z našej škokly, ako aj žiaci z elokovaného pracoviska predviedli nádherné výkony. Veľmi pekne ďakujeme Základnej škole v Cinobani za pomoc a spoluprácu, a zároveň aj žiakom za skvelé publikum.