Súkromná základná umelecká škola

Kontakt

Adresa:
Súkromná základná umelecká škola
Gemerská cesta č.1
98401 Lučenec
IČO: 45024049
DIČ: 2022696379
Riaditeľka školy
Denisa Kertészová DiS.art.
mobil:
0908 13 24 35
e-mail:
kertesova@sgymlc.sk
e-mail: sekretariat@sgymlc.sk