Súkromná základná umelecká škola

Dokumenty školy

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYTLAČIVÁ NA STIAHNUTIEPROGRAM PRÁCEORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Správa o činnosti 2018/2019
Ochrana osobných údajov

SZUŠ Interný predpis č. 1 2018 ŠKOLNÉ

Zriaďovacia listina SZUŠ
Dodatok k zriaďovacej listine SZUŠ

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Propozície súťaže „Ríša fantázie“
Prihláška na súkromnú základnú umeleckú školu

PROGRAM PRÁCE NA ŠK. ROK

Ročný plán práce školy 2019/2020

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Harmonogram akcii a aktivit 2019/2020