Súkromná základná umelecká škola

Dokumenty školy

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLYTLAČIVÁ NA STIAHNUTIEPROGRAM PRÁCEORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ŠKOLY

Správa o činnosti 2021/2022
Správa o činnosti 2020/2021
Správa o činnosti 2019/2020
Správa o činnosti 2018/2019
Ochrana osobných údajov

Interný predpis č. 1 2023 ŠKOLNÉ
Interný predpis 01-24

Zriaďovacia listina SZUŠ
Dodatok k zriaďovacej listine SZUŠ

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Propozície súťaže „Ríša fantázie“
Prihláška na súkromnú základnú umeleckú školu

PROGRAM PRÁCE NA ŠK. ROK

Ročný plán práce školy 2022/2023
Ročný plán práce školy 2021/2022
Ročný plán práce školy 2020/2021
Ročný plán práce školy 2019/2020

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Harmonogram akcií a aktivít 2022/2023
Harmonogram akcií a aktivít 2021/2022
Harmonogram akcií a aktivít 2020/2021
Harmonogram akcii a aktivit 2019/2020