Súkromná základná umelecká škola

Prečo my?

plne kvalifikovaný pedagogický personál100 percentná úspešnosť prijatia na konzervatóriá
všestranná podpora zriaďovateľa školyvyučovanie na elokovaných pracoviskách – Halič, Cinobaňa, Lovinobaňa
útulné vždy čisté priestorypravidelná kultúrna spolupráca s mestom Lučenec a Mestským osvetovým strediskom Lučenec
nadštandardné materiálno – technické vybavenie odborovpravidelná organizácia zájazdov do divadiel na Slovensku a v Česku
pravidelná účasť na slovenských a medzinárodných súťažiachpríjemná atmosféra v dobrom a veselom kolektíve pedagógov