Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame žiakov od 5 rokov – na prípravné štúdium.

Od 6. rokov začína základné štúdium, ktoré trvá 9 rokov. V 9. ročníku sa stanú  žiaci absolventmi I. stupňa základného štúdia , po ktorom môžu ďalej pokračovať v II. stupni základného štúdia.

Venujeme sa hlavne kresbe, maľbe a grafike,  ale aj dekoratívnym činnostiam.

Počas štúdia sa žiaci postupne zoznámia so stále náročnejšími technikami – ako: vosková rezerváž, frotáž, linoryt, suchá ihla, batikovanie, či kašírovanie.

Začíname sa vo zvýšenej miere venovať aj modelovaniu z hliny.  Naše výrobky  vieme  vypáliť vo vlastnej  keramickej peci.

Pravidelne sa zapájame do veľkého množstva výtvarných súťaží – od regionálnej úrovne, až po veľké medzinárodné súťaže, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia.

Každoročne organizujeme na vlastnú školskú súťaž v maľbe na plátno.

Hlavnou akciou celého roka je naša medzinárodná súťaž – Ríša fantázie, kde sa zapája okolo 100 – 150  škôl,  z cca. 10 krajín, s tisíckami výkresov.

Vernisáže a výstavy našich súťaží organizujeme v krásnych priestoroch lučenskej Radnice, na ulici Dr. Herza.

Výtvarný odbor vedú traja skúsený pedagógovia: Mgr. Jela Hojtelová, Mgr. Izabela Najpaverová a Mgr. Tomáš Kríž.

V poľskom Torúni sa vyhodnotilo 23. bienále grafiky, kde 3 naše žiačky získali čestné uznanie a majú vystavené svoje diela v galérii - Read more
Na celoslovenskej súťaži Salamander dosiahli naši výtvarníci výborné výsledky. V II. kategórii naši žiaci obsadili všetky 2.miesta – Peter Nodžák, Martin Read more
XXVI. ročník Bohúňovej palety priniesol našim žiakom vynikajúce výsledky.V kategórii kresba,  zlaté pásmo získala Mia Rebeca Švarcová. V kategórii grafika bronzové pásmo Read more
Salamander je celoslovenská výtvarná súťaž s témou: Slovenské baníctvov rozprávkovom svete permoníkov a víl . Do tejto súťaže posielame 40rôznorodých prác našich žiakov. Read more
V Srbsku sa konala medzinárodná súťaž Mini restART – je to súťažná výstava prác na formáte 15 X 15 cm. Porota Read more
Ešte minulý školský rok zaslané práce na medzinárodnú súťaž v Rumunsku boliveľmi úspešné. Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach.  V I.kategórii:1.miesto Read more
Bienále portrétu v Košiciach je nová súťaž, ktorá sa venuje tomuto zvláštnemu,individuálnemu žánru výtvarného umenia. Do súťaže sa zasielajú práce ibav elektronickej Read more