Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame žiakov od 5 rokov – na prípravné štúdium.

Od 6. rokov začína základné štúdium, ktoré trvá 9 rokov. V 9. ročníku sa stanú  žiaci absolventmi I. stupňa základného štúdia , po ktorom môžu ďalej pokračovať v II. stupni základného štúdia.

Venujeme sa hlavne kresbe, maľbe a grafike,  ale aj dekoratívnym činnostiam.

Počas štúdia sa žiaci postupne zoznámia so stále náročnejšími technikami – ako: vosková rezerváž, frotáž, linoryt, suchá ihla, batikovanie, či kašírovanie.

Začíname sa vo zvýšenej miere venovať aj modelovaniu z hliny.  Naše výrobky  vieme  vypáliť vo vlastnej  keramickej peci.

Pravidelne sa zapájame do veľkého množstva výtvarných súťaží – od regionálnej úrovne, až po veľké medzinárodné súťaže, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia.

Každoročne organizujeme na vlastnú školskú súťaž v maľbe na plátno.

Hlavnou akciou celého roka je naša medzinárodná súťaž – Ríša fantázie, kde sa zapája okolo 100 – 150  škôl,  z cca. 10 krajín, s tisíckami výkresov.

Vernisáže a výstavy našich súťaží organizujeme v krásnych priestoroch lučenskej Radnice, na ulici Dr. Herza.

Výtvarný odbor vedú traja skúsený pedagógovia: Mgr. Jela Hojtelová, Mgr. Izabela Najpaverová a Mgr. Tomáš Kríž.

Kultúrny program našej SZUŚ na Otvorení vernisáže Koník môj kamarát ( 24.6.2023 ) v Novohradskom múzeu a Galérii V Lučenci. Read more
Do 15. ročníka tejto celoslovenskej súťaže sa zapájame 23 prácami. Read more
V regionálnej súťaži – Koník môj kamarát – obsadili naši výtvarníci vynikajúceumiestnenia. V 1.kategórii 1.miesto získal Patrik Sivok, 3.miesto AlexandraPápaiová. V 2.kategórii taktiež Read more
Do medzinárodnej súťaže Grafiky karpatského oblúku sa zapájajú krajiny z Karpát. Posielame do tejto súťaže 60 krásnych grafík - linoryty Read more
V Srbsku sa uskutočňuje 5. ročník v súťaži malých formátov – 15 X 15 cm.S krajinkami najrôznejšieho druhu sa zapájame do tejto súťaže. Read more
Na slávnostnom otvorení medzinárodnej súťaže Szabóov grafický Lučenec prevzali ceny naši výtvarníci . V II.kategórii odmenu dostala Karin Hergelová a 1.miesto získala Read more
Na medzinárodnej súťaži predškolákov dosiahli naši najmenší výtvarníci vynikajúce umiestnenia. Do súťaže sa prihlásilo 1400 prác zo 6 krajín. V tejto Read more
V súťaži „Koník môj priateľ“ sa umiestnili naši žiaci na popredných miestach.V I.kategórii 1.miesto získal Patrik Sivok a 3.miesto Alexandra Pápaiová.V II.kategórii tiež 1.miesto Read more