Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame žiakov od 5 rokov – na prípravné štúdium.

Od 6. rokov začína základné štúdium, ktoré trvá 9 rokov. V 9. ročníku sa stanú  žiaci absolventmi I. stupňa základného štúdia , po ktorom môžu ďalej pokračovať v II. stupni základného štúdia.

Venujeme sa hlavne kresbe, maľbe a grafike,  ale aj dekoratívnym činnostiam.

Počas štúdia sa žiaci postupne zoznámia so stále náročnejšími technikami – ako: vosková rezerváž, frotáž, linoryt, suchá ihla, batikovanie, či kašírovanie.

Začíname sa vo zvýšenej miere venovať aj modelovaniu z hliny.  Naše výrobky  vieme  vypáliť vo vlastnej  keramickej peci.

Pravidelne sa zapájame do veľkého množstva výtvarných súťaží – od regionálnej úrovne, až po veľké medzinárodné súťaže, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia.

Každoročne organizujeme na vlastnú školskú súťaž v maľbe na plátno.

Hlavnou akciou celého roka je naša medzinárodná súťaž – Ríša fantázie, kde sa zapája okolo 100 – 150  škôl,  z cca. 10 krajín, s tisíckami výkresov.

Vernisáže a výstavy našich súťaží organizujeme v krásnych priestoroch lučenskej Radnice, na ulici Dr. Herza.

Výtvarný odbor vedú traja skúsený pedagógovia: Mgr. Jela Hojtelová, Mgr. Izabela Najpaverová a Mgr. Tomáš Kríž.

Na VII. ročníku výtvarnej súťaže V ríši divov sa umiestnili naši žiaci na popredných miestach. Cenu zriaďovateľa školy získala Lena Fajčíková. Read more
Počas vernisáže sa zo svojimi obrazmi odfotili aj ich autori. Malých aj veľkých výtvarníkov potešili ich vystavené diela v priestoroch Read more
Zamestnanci výtvarného odboru sa zúčastnili na aktualizačnom vzdelávaní, kde si mohli vyskúšať techniku plstenia. Read more
Pestrými prácami ktoré sú vytvorené technikou linorytu a suchej ihly sa zapájame do nového ročníka grafického Lučenca. Read more
V maďarsko-slovenskej výtvarnej súťaži Pueri fabri sa na popredných miestach umiestnili naši výtvarníci. V I. kategórii na 2.mieste skončila: Viktória Kamenská, a na Read more
vyhodnotenie 11. ročníka medzinárodnej, výtvarnej súťaže Počet zapojených krajín: 9 – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Turecko Read more
V poľskom Torúni sa každý druhý rok uskutočňuje najväčšia prehliadka grafík v Európe. Naši výtvarníci sa zapájajú s takmer 80 prácami vytvorené technikou Read more
V celoslovenskej súťaži Dúha 2023 , kde tohtoročné témy boli: sen alebo kráľ, sa umiestnili naši žiaci na popredných miestach. V Read more
Na súťaži prírodovedných ilustrácií sa naša žiačka Melicherčíková Marianna umiestnila a získala čestné uznanie Gratulujeme jej Read more