Súkromná základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame žiakov od 5 rokov – na prípravné štúdium.

Od 6. rokov začína základné štúdium, ktoré trvá 9 rokov. V 9. ročníku sa stanú  žiaci absolventmi I. stupňa základného štúdia , po ktorom môžu ďalej pokračovať v II. stupni základného štúdia.

Venujeme sa hlavne kresbe, maľbe a grafike,  ale aj dekoratívnym činnostiam.

Počas štúdia sa žiaci postupne zoznámia so stále náročnejšími technikami – ako: vosková rezerváž, frotáž, linoryt, suchá ihla, batikovanie, či kašírovanie.

Začíname sa vo zvýšenej miere venovať aj modelovaniu z hliny.  Naše výrobky  vieme  vypáliť vo vlastnej  keramickej peci.

Pravidelne sa zapájame do veľkého množstva výtvarných súťaží – od regionálnej úrovne, až po veľké medzinárodné súťaže, kde naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia.

Každoročne organizujeme na vlastnú školskú súťaž v maľbe na plátno.

Hlavnou akciou celého roka je naša medzinárodná súťaž – Ríša fantázie, kde sa zapája okolo 100 – 150  škôl,  z cca. 10 krajín, s tisíckami výkresov.

Vernisáže a výstavy našich súťaží organizujeme v krásnych priestoroch lučenskej Radnice, na ulici Dr. Herza.

Výtvarný odbor vedú traja skúsený pedagógovia: Mgr. Jela Hojtelová, Mgr. Izabela Najpaverová a Mgr. Tomáš Kríž.

Na výtvarnom odbore končí tento rok 23 absolventov. Ich záverečné práce sú veľmi rôznorodé a pestré - 130 diel našich výtvarníkov, Read more
Výtvarná súťaž Vesmír očami detí sa zrealizovala ešte cez dištančné vyučovanie. V celoslovenskom finále vo hvezdárni v Hurbanove sa umiestnila práca našej Read more
Gorazdovo výtvarné Námestovo je tradičná, celoslovenská výtvarná súťaž, ktorá je tematicky zameraná na naše národné dejiny. Okrem prác zameraných na Read more
V poľskom Torúni sa pravidelne organizuje výstavná prehliadka grafík detí a mládeže z celého sveta. Tento rok grafikám na našej škole neprial – Read more
Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1, organizuje v školskom roku 2020/2021 IX. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Read more
Domáce práce žiakov výtvarného odboru. Read more
Aj tento rok sa uskutoční okresné kolo celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí. Naši žiaci vytvorili veľa pekných prác aj na Read more
Už tradične, každý druhý rok vyhlasuje rimavskosobotská umelecká škola fotografickú súťaž pre záujemcov. Napriek sťaženým podmienkam cez dištančné vyučovanie sa Read more
Aj cez dištančné vyučovanie sa vypísala školská súťaž na tému nakresli svoju mediálnu hviezdu – herca, speváka, športovca a pod. Zapojilo Read more