Súkromná základná umelecká škola

Tanečný odbor

Do tanečného odboru môžeme prijať žiakov od päť rokov.  V štúdiu postupujeme podľa učebných osnov. Prípravný, prvý a druhý ročník  pozostáva z predmetov

  • tanečná príprava
  • tanečná prax

Deti sa učia správnemu držaniu tela, rytmickému cíteniu, cvičebnej disciplíne.  Rozvíjajú si rozsahy pohybu a zvyšujú kondíciu.  Nacvičujeme krátke, jednoduché choreografie na  rozvoj pohybovej pamäti.

Vo vyšších ročníkoch  sa postupne pridávajú predmety

  • klasický tanec
  • ľudový tanec
  • kreatívny tanec
  • jazzový tanec
  • súčasný tanec

V jednotlivých predmetoch učíme žiakov techniku, umelecký  prejav, kreativitu a umenie prezentovať sa pred publikom. Udržiavame kondíciu, rozsahy pohybov , zkvalitňujeme pohybovú kultúru.  Učíme tiež históriu a vývoj tanečného umenia. Po ukončení štúdia je v prípade záujmu dieťa plne pripravené na prímacie pohovory na konzervatórium.

Zriaďovateľ školy nás podporuje po všetkých stránkach a preto sa môžeme rozvíjať a realizovať neobmedzene. Tanečná sála je plne vybavená zariadením aj ozvučovacou technikou. Každoročne dopĺňame náš šatník krásnymi tanečnými kostýmami. Organizujeme nespočetné množstvo koncertov a vystúpení v Lučenci ale aj v iných mestách na Slovensku. Náš veľký jarný koncert sa stal populárny a pre veľký záujem robíme niekoľko repríz. Úspešne sa zúčastňujeme celoslovenských a medzinárodných súťaží. Spolupracujeme z umeleckými školami a konzervatóriami po celom Slovensku  a maďarskou umeleckou školou v meste Balassagyarmat. Nadviazali sme spoluprácu s Divadlom tanca v Banskej Bystrici. Zúčastňujeme sa ich predstavení  ale i workshopov.

Každoročne organizujeme zájazd do rôznych divadiel na Slovensku a Česku.

V kolektíve detí je priateľská atmosféra, vždy dobrá nálada a chuť tancovať.

28. február 2024 bol dňom kedy naši žiaci tanečného a literarno - dramatického odboru odovzdali darček v podobe koncertu s Read more
V stredu 7. februára 2024 sme sa s našimi najstaršími tanečníkmi a hercami zúčastnili workshopu Štúdia tanca v BB. Zažili Read more
6. februára 2024 sme so žiakmi tanečného a literarno - dramatického odboru SZUŠ elokovaného pracoviska v Haliči odohrali aj polročný Read more
 Vám z detského srdiečka, vrúcny pozdrav letí, veľa zdravia, šťastia prajú všetky deti. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a Read more
Krásne dámy, elegantní páni a  študenti ako ich nevidieť každý deň, sa dňa 9. februára 2024 zišli nareprezentačnom plese Súkromného Read more
PLES v MAŠKOVEJ 3. februára 2024 naše žiačky TO SZUŠ elokovaného pracoviska v Haliči otvorili ples v obci Mašková. Ďakujeme Read more
21. decembra sme premiestnili naše tradičné Vianočné koledovanie do priestorov OC Galéria Lučenec. Predstavili sa žiaci zo všetkých odborov. Ďakujeme Read more
BENEFIČNÝ KONCERT v HALIČI 17.decembra 2023 sa sála KD v Haliči rozozvučala krásnymi vianočnými melódiami, pesničkami, básňami, tancom i hovoreným slovom. Read more
Dňa 10.12.2023 spestril Podzámocké námestie v Haliči okrem krásneho Betlehemu aj príchod Mikuláša. Na Mikuláša, čerta a anjela čakalo veľa Read more
Žiaci hudobného a tanečného odboru prispeli krásnym programom k vyhodnoteniu XVI ročníka celoslovenskej súťaži Literárna jeseň v priestoroch mestskej knižnice Read more