Súkromná základná umelecká škola

Tanečný odbor

Do tanečného odboru môžeme prijať žiakov od päť rokov.  V štúdiu postupujeme podľa učebných osnov. Prípravný, prvý a druhý ročník  pozostáva z predmetov

  • tanečná príprava
  • tanečná prax

Deti sa učia správnemu držaniu tela, rytmickému cíteniu, cvičebnej disciplíne.  Rozvíjajú si rozsahy pohybu a zvyšujú kondíciu.  Nacvičujeme krátke, jednoduché choreografie na  rozvoj pohybovej pamäti.

Vo vyšších ročníkoch  sa postupne pridávajú predmety

  • klasický tanec
  • ľudový tanec
  • kreatívny tanec
  • jazzový tanec
  • súčasný tanec

V jednotlivých predmetoch učíme žiakov techniku, umelecký  prejav, kreativitu a umenie prezentovať sa pred publikom. Udržiavame kondíciu, rozsahy pohybov , zkvalitňujeme pohybovú kultúru.  Učíme tiež históriu a vývoj tanečného umenia. Po ukončení štúdia je v prípade záujmu dieťa plne pripravené na prímacie pohovory na konzervatórium.

Zriaďovateľ školy nás podporuje po všetkých stránkach a preto sa môžeme rozvíjať a realizovať neobmedzene. Tanečná sála je plne vybavená zariadením aj ozvučovacou technikou. Každoročne dopĺňame náš šatník krásnymi tanečnými kostýmami. Organizujeme nespočetné množstvo koncertov a vystúpení v Lučenci ale aj v iných mestách na Slovensku. Náš veľký jarný koncert sa stal populárny a pre veľký záujem robíme niekoľko repríz. Úspešne sa zúčastňujeme celoslovenských a medzinárodných súťaží. Spolupracujeme z umeleckými školami a konzervatóriami po celom Slovensku  a maďarskou umeleckou školou v meste Balassagyarmat. Nadviazali sme spoluprácu s Divadlom tanca v Banskej Bystrici. Zúčastňujeme sa ich predstavení  ale i workshopov.

Každoročne organizujeme zájazd do rôznych divadiel na Slovensku a Česku.

V kolektíve detí je priateľská atmosféra, vždy dobrá nálada a chuť tancovať.

Mama je domov, kde svoju radosť môžeš vysloviť, mama je slnko, čo dokáže tvoje slzy vysušiť, mama je vrúcne objatie, Read more
Po krásnom predstavení EP Halič sme všetkých žiakov základnej školy zobrali do nášho kráľovstva a ukázali sme im všetky naše Read more