Súkromná základná umelecká škola

Tanečný odbor

Do tanečného odboru môžeme prijať žiakov od päť rokov.  V štúdiu postupujeme podľa učebných osnov. Prípravný, prvý a druhý ročník  pozostáva z predmetov

  • tanečná príprava
  • tanečná prax

Deti sa učia správnemu držaniu tela, rytmickému cíteniu, cvičebnej disciplíne.  Rozvíjajú si rozsahy pohybu a zvyšujú kondíciu.  Nacvičujeme krátke, jednoduché choreografie na  rozvoj pohybovej pamäti.

Vo vyšších ročníkoch  sa postupne pridávajú predmety

  • klasický tanec
  • ľudový tanec
  • kreatívny tanec
  • jazzový tanec
  • súčasný tanec

V jednotlivých predmetoch učíme žiakov techniku, umelecký  prejav, kreativitu a umenie prezentovať sa pred publikom. Udržiavame kondíciu, rozsahy pohybov , zkvalitňujeme pohybovú kultúru.  Učíme tiež históriu a vývoj tanečného umenia. Po ukončení štúdia je v prípade záujmu dieťa plne pripravené na prímacie pohovory na konzervatórium.

Zriaďovateľ školy nás podporuje po všetkých stránkach a preto sa môžeme rozvíjať a realizovať neobmedzene. Tanečná sála je plne vybavená zariadením aj ozvučovacou technikou. Každoročne dopĺňame náš šatník krásnymi tanečnými kostýmami. Organizujeme nespočetné množstvo koncertov a vystúpení v Lučenci ale aj v iných mestách na Slovensku. Náš veľký jarný koncert sa stal populárny a pre veľký záujem robíme niekoľko repríz. Úspešne sa zúčastňujeme celoslovenských a medzinárodných súťaží. Spolupracujeme z umeleckými školami a konzervatóriami po celom Slovensku  a maďarskou umeleckou školou v meste Balassagyarmat. Nadviazali sme spoluprácu s Divadlom tanca v Banskej Bystrici. Zúčastňujeme sa ich predstavení  ale i workshopov.

Každoročne organizujeme zájazd do rôznych divadiel na Slovensku a Česku.

V kolektíve detí je priateľská atmosféra, vždy dobrá nálada a chuť tancovať.

Žiaci hudobného a tanečného odboru prispeli krásnym programom k vyhodnoteniu XVI ročníka celoslovenskej súťaži Literárna jeseň v priestoroch mestskej knižnice Read more
10. novembra 2023 sme v našej ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči slávnostne prváčikov pasovali a prváci nám svoj Read more
Stredu 8. novembra žiaci elokovaného pracoviska z Haliče predviedli rozprávku Aladin pre žiakov základnej školy. Predstavili sa žiaci z literárno Read more
VYSTÚPENIE  ŽIAČOK TO v GREGOROVEJ VIESKE Naša babka a náš dedko, milí sú nám nadovšetko. Keď k nám prídu na Read more
Mám babičku, mám i dedka, som ich vnučka, vnúčik, radosť všetka.K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko.A babička Read more
Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To Read more
Dňa 5.júna 2023 sa u nás na elokovanom pracovisku SZUŠ v Haliči konali aj postupové skúšky žiakov PŠ a žiakov Read more
V piatok 9. júna sa konalo slávnostné vyradenie absolventov hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Read more