Súkromná základná umelecká škola

Literárno – dramatický odbor

Odbor môžu navštevovať deti od piatich rokov. Štúdium pozostáva z predmetov  podľa učebných osnov.  Realizácia žiakov má veľmi široký záber a je nápomocná výuke slovenského jazyka a literatúry. Je to odbor syntetizujúci, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti a písané slovo.

Žiaci prípravného a prvého ročníka začínajú s predmetmi

  • Dramatická príprava
  • prednes

Deti sa začínajú hravou formou učiť správnej artikulácii, kultivovanosti jazykového a pohybového prejavu a improvizácie. Cvičíme pamäť prácu v kolektíve a odvahu vystúpiť na verejnosti.

Vo vyšších ročníkoch postupne pridávame predmety

– dramatika a slovesnosť

– prednes

– pohyb

-práca v súbore

Vo vyšších ročníkoch sa žiaci venujú náročnejším konceptom.  Pracujú s monológom , dialógom alebo divadelným zoskupením. Hovorená reč sa spája s pohybom a výrazom na dotvorenie celkového divadelného prejavu. Súčasť výuky je moderovanie, čo v značnej miere využívame pri celoškolských koncertoch.  Žiaci sa oboznamujú s literatúrou a divadelným umením, čo zabezpečí ich kultúrny rozhľad.  Obľúbenou súčasťou štúdia je improvizácia, ktorá vždy navodí  uvoľnenosť a dobrú náladu.

Naša činnosť okrem vyučovania spočíva aj v prezentácii. Zúčastňujeme sa všetkých koncertov, akadémií, vystúpení ktoré organizuje škola. Mnohokrát sme pozývaní na vystúpenia do okolitých obcí. Nevynechávame ani jednu súťaž ktorú môžeme absolvovať. Úspešní sme boli na súťažiach , Šaliansky Maťko ,  Timraviná studnička, Rozprávková skrinka, alebo Improvizačná liga. Úzko spolupracujeme so všetkými odbormi školy, najčastejšie s tanečným odborom.

Spoločne sa zúčastňujeme rôznych workshopov,  ale aj divadelných predstavení .

Absolventi odboru nadobudnú skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce.

Mám babičku, mám i dedka, som ich vnučka, vnúčik, radosť všetka.K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko.A babička Read more
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci zorganizovalo dňa 18. októbra 2023 ďalšiu tvorivú dielňu pod názvom Hráme sa na.... Cieľom tvorivej Read more
Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To Read more
Dňa 2.júna sa naši tanečníci, herci, výtvarníci, hudobníci, pani učiteľky, ale aj rodičia našich žiakov z elokovaného pracoviska v Haliči Read more
V piatok 9. júna sa konalo slávnostné vyradenie absolventov hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Read more
Dňa 5. mája 2023 sa na elokovanom pracovisku v Haliči konali ústne a praktické absolventské skúšky žiakov tanečného, literarno - Read more
Stredu 31. mája sme si pripravili výchovný koncert pre základnú školu v Cinobani "Majstri piatich čiar". Zapojili sa žiaci LDO Read more
Dňa 12. mája sa uskutočnil v našich priestoroch školy koncert pre ŠKD Súkromnej základnej školy. Predstavili sa žiaci zo všetkých Read more