Súkromná základná umelecká škola

Literárno – dramatický odbor

Odbor môžu navštevovať deti od piatich rokov. Štúdium pozostáva z predmetov  podľa učebných osnov.  Realizácia žiakov má veľmi široký záber a je nápomocná výuke slovenského jazyka a literatúry. Je to odbor syntetizujúci, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti a písané slovo.

Žiaci prípravného a prvého ročníka začínajú s predmetmi

  • Dramatická príprava
  • prednes

Deti sa začínajú hravou formou učiť správnej artikulácii, kultivovanosti jazykového a pohybového prejavu a improvizácie. Cvičíme pamäť prácu v kolektíve a odvahu vystúpiť na verejnosti.

Vo vyšších ročníkoch postupne pridávame predmety

– dramatika a slovesnosť

– prednes

– pohyb

-práca v súbore

Vo vyšších ročníkoch sa žiaci venujú náročnejším konceptom.  Pracujú s monológom , dialógom alebo divadelným zoskupením. Hovorená reč sa spája s pohybom a výrazom na dotvorenie celkového divadelného prejavu. Súčasť výuky je moderovanie, čo v značnej miere využívame pri celoškolských koncertoch.  Žiaci sa oboznamujú s literatúrou a divadelným umením, čo zabezpečí ich kultúrny rozhľad.  Obľúbenou súčasťou štúdia je improvizácia, ktorá vždy navodí  uvoľnenosť a dobrú náladu.

Naša činnosť okrem vyučovania spočíva aj v prezentácii. Zúčastňujeme sa všetkých koncertov, akadémií, vystúpení ktoré organizuje škola. Mnohokrát sme pozývaní na vystúpenia do okolitých obcí. Nevynechávame ani jednu súťaž ktorú môžeme absolvovať. Úspešní sme boli na súťažiach , Šaliansky Maťko ,  Timraviná studnička, Rozprávková skrinka, alebo Improvizačná liga. Úzko spolupracujeme so všetkými odbormi školy, najčastejšie s tanečným odborom.

Spoločne sa zúčastňujeme rôznych workshopov,  ale aj divadelných predstavení .

Absolventi odboru nadobudnú skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce.

Dňa 12. mája sa uskutočnil v našich priestoroch školy koncert pre ŠKD Súkromnej základnej školy. Predstavili sa žiaci zo všetkých Read more
Dňa 13.apríla 2023 sa konal triedny seminár žiakov HO - klavír, flauta a LDO elokovaného pracoviska v Haliči. Žiaci predviedli Read more
Dňa 29. marca sa uskutočnil v kine Apollo koncert "Majstri piatich čiar" pre základné školy, a poobede pre verejnosť. Ďakujeme Read more
Vaša ženskosť povznáša, jar krásu v líčkach prináša, úsmevom zdobíte svet, väčšej krásy niet.  V piatok 10. marca 2023 venovali Read more
Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, za starostlivosť obdariť Vás chceme kvetom. Nech stále pohoda vôkol Vás je Read more
Dňa 23. februára sa konal v priestoroch našej školy fašiangový koncert. Predstavili sa nám žiaci z hudobného, tanečného a literárno-dramatického Read more
Po dvoch rokoch pandémie sme sa opäť stretli na veľkolepom plese Súkromných škôl, ktorý sa konal 17.02.2023. Tento ples bol Read more
Dňa 14. 2. 2023 odtancovali a odohrali žiaci TO a LDO elokovaného pracoviska v Haliči svoj štvrtý koncert - rozprávkový Read more
LDO Halič Aladin rozprávka od Walt Disney. Aladin je chudobný chlapec z trhoviska. Denne sníva svoj sen o úniku z Read more
Obec Halič, ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič a SZUŠ Lučenec - Opatová elokované pracovisko v Haliči usporiadali dňa 21.12.2022 Read more