Kategória: <span>Výtvarný odbor</span>

Bienále novoročeniek 2023

V Rimavskej Sobote sa uskutoční už 19. ročník bienále novoročeniek. Do súťaže sa môžu zasielať iba práce s maximálnym rozmerom A5, ktoré boli vyrobené grafickou technikou. Prihlasujeme sa do súťaže s 25 krásnymi dielami našich žiakov.

RÍŠA  FANTÁZIE – Propozície

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1, organizuje v školskom roku 2022/2023 XI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže RÍŠA  FANTÁZIE Organizácia súťaže a jej priebeh Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj iné školské zariadenia a jednotlivci …

ČAROVNÉ VIANOCE –  BENEFIČNÝ KONCERT 

Obec Halič, ZŠ s MŠ Hany Ponickej Halič a SZUŠ Lučenec – Opatová elokované pracovisko v Haliči usporiadali dňa 21.12.2022 benefičný koncert. Koncert plný lásky v podobe tancov, básní, piesní, hudby…, bol venovaný malej – veľkej bojovníčke Barbarke Rekšákovej, ktorá navštevuje našu materskú školu. Ďakujeme všetkým dobrým anjelom, ktorí prišli …

Maľba na plátno

Dňa 14.12.2022 sme na Radnici mesta Lučenec otvorili výstavu Maľba na plátno. Téma bola pes, mačka a kôň. O program sa postarali naši žiaci hudobného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Opatová. Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch radnice do 20.12.2022

MIKULÁŠ v ŠKD

TO, HO, LDO, VO Halič                         Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.V utorok 6.decembra 2022 bol ten čarovný čas, keď do ŠKD prišiel Mikuláš. …

Všetko modré, všetko zelené

Pod týmto názvom sa organizuje v Poľskom Torúni už XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Naši žiaci boli úspešní a získali čestné uznania vo svojich kategóriách: Peter Fajčík, Viktória Kamenská, Alexandra Očovanová a Adrian Dováľ. Všetkým víťazom gratulujeme! 

GABI 2022

V Galante sa usporiadal 7. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže GABI 2022. Téma bola: farebný svet. Rebeka Ďaloková získala čestné uznanie vo svojej kategórii. Gratulujeme jej!