Ceny na súťaži Salamander

Ceny na súťaži Salamander

Na celoslovenskej súťaži Salamander dosiahli naši výtvarníci výborné výsledky. V II. kategórii naši žiaci obsadili všetky 2.miesta – Peter Nodžák, Martin Nodžák a Tamara Pitoňáková. Na 3.mieste skončili: Nikol Herbačeková a Olívia Dolinková. V III.kategórii 2.miesto získala Natália Kýpeťová, a v  IV.kategórii
1.miesto Mária Kováčová . Všetkým víťazom gratulujeme!.