Mini restART – vyhodnotenie

Mini restART – vyhodnotenie

V Srbsku sa konala medzinárodná súťaž Mini restART – je to súťažná výstava prác na formáte 15 X 15 cm. Porota neudeľovala jednotlivé umiestnenia, rovnako odmenila najkrajšie práce v každej kategórii. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky a umiestnili sa vo veľkom počte. V I.kategórii: Zunka Becherová. V II.kategórii: Lia Elli Altock, Lea Salome Széplakyová, Nina Nemogová , Nina Kováčová, Rina Horváthová, Richard Lukáč, Rebeka Ďaloková a Natália Bohinská. V III.kategórii: Andreas Engler, Barbora Bariaková, Eva
Kaličiaková /2práce/, Mia Rebeca Švarcová, Lukáš Kallasch, Alexandra Bogárová, Marianna Melicherčíková. V IV.kategórii: Cornélia Hricová, Karin Hergelová, Martina Miklošová, Gabriel Csomó a Liliana Gondová.

Všetkým víťazom gratulujeme!