DEŇ MATIEK KD HALIČ

DEŇ MATIEK KD HALIČ

Mama je domov, kde svoju radosť môžeš vysloviť, mama je slnko, čo dokáže tvoje slzy vysušiť, mama je vrúcne objatie, cit a pohladenie, mama je tá, ktorá má vždy pre teba pochopenie. 15. máj sa KD v Haliči naplnil láskou. Láskou, ktorú odovzdali pre svoje mamičky, starké, babičky ich vnúčatá a detičky. Básne, piesne, tance, klavírne čísla, ale aj scénku si pripravili deti z MŠ so svojimi pani učiteľkami a žiaci ZŠ navštevujúci TO, LDO a HO SZUŠ. Spoločne sme oslávili nielen sviatok našich mamičiek, babičiek, ale aj Deň rodiny. Rodina je najväčší poklad, ktorý môžeš v živote nájsť. ĎAKUJEME