Vážení rodičia a žiaci !

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020  rozhoduje takto:

 –   mimoriadne prerušuje všetky formy vyučovania v základných umeleckých školách,

– t.z.  vyučovanie hudobného odboru – hlavné predmety – hra na hudobných nástrojoch a spev prechádza  na dištančnú formu vyučovania .

– predmet  hudobná náuka pokračuje dištančnou formou vyučovania

– výučba predmetov  : komorná hra , štvorručná hra, komorný spev , hra v súbore  je pozastavená až do odvolania. 

– výučba výtvarného odboru pokračuje dištančnou formou vyučovania

– výučba literárno – dramatického  a tanečného odboru je pozastavená až do odvolania …

V prípade všetkých zmien Vás budeme naďalej  informovať štandardnými komunikačnými prostriedkami ( webová stránka školy, facebook, email, talefón ) …–
Denisa Kertésová DiS.art. riaditeľka SZUŠ Lučenec – Opatová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *