Dôležitý oznam

Milí rodičia, na základe podnetu dvoch rodičov žiakov SZŠ podaného na RÚVZ v Lučenci a následnom usmernení zo strany RÚVZ dochádza k dôležitej organizačnej zmene: S platnosťou od 9.2.2021 až do odvolania platí prísny zákaz vstupu nepovolaných osôb do vnútorných aj vonkajších priestorov Súkromných škôl v Lučenci. Do budovy ako …

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021, Vám týmto oznamujeme, že dňa 8.2.2021 otvárame brány našej školy pre prezenčnú formu vzdelávania  žiakov SZUŠ. Obnovujeme  individuálnu formu  vyučovania pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch,  vrátane elokovaných pracovísk v Haliči, v Lovinobani a v Cinobani.  …

Milí rodičia a žiaci,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavenú dôveru v uplynulom náročnom roku a zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že vedenie Súkromných škôl v Lučenci vyvinie maximálne úsilie pre otvorenie brán našich škôl žiakom a študentom hneď, ako to bude možné po skončení vianočných prázdnin v zmysle platnej legislatívy Slovenskej …

Vyhodnotenie Bohúňovej palety

Vyhodnotil sa XXIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Do tejto prestížnej výtvarnej prehliadky sa zapájame každý rok. Je pre náspotešením, že naša žiačka – Nina Gertnerová – sa umiestnila v striebornom pásme v kategórii: grafika. Gratulujeme jej! Víťaznú prácu si môžete pozrieť tu.

Pestré všeličo 2

Naše deti výtvarného odboru naďalej usilovne posielajú svoje práce z domu. Zverejňujeme už tretie okienko pestrých prác na najrôznejšie témy:  robot, divadlo, ilustrované meno, rozprávkové noty,  portrét a vianočné pohľadnice. Rôznorodé diela si môžete pozrieť tu.

Petrohrad očami detí

Aj cez dištančné vyučovanie sa zapájame do výtvarných súťaží. Mesto Lučenec, aj v týchto ťažkých časoch, organizuje súťaž: Petrohrad očami detí. Do tejto medzinárodnej súťaže posielame desať rôznorodých prác, ktoré si môžete pozrieť tu.

Maľba na plátno

Naša tradičná výstavná súťaž Maľba na plátno sa tento rok nemohla zorganizovať, ale väčšina žiakov výtvarného odboru vytvorila v domácich podmienkach krásne diela na plátne. Tohtoročná téma bola: zviera. Z prekrásnych prác sa pripravila video prezentácia, aby aspoň takto vo forme virtuálnej prehliadky sa dostali diela našich detí aj k širokej verejnosti. Práce …

Pestré všeličo

Máme tu ďalší mix prác pod názvom pestré všeličo – od našich malých , aj veľkých výtvarníkov z domu. Sú medzi nimi ešte nevytlačené linoryty, práce na tému: leporelo, divadlo, zentangle umenie, ale aj oneskorené strašidlá a tekvičky z halloweenu. Vekové rozpätie je od 5 do 16 rokov. Pestré všeličo si môžete pozrieť …